Home

Contact

Over ons

Hoe werken wij

Voorwaarden

Aanmelden ns

Wat heeft u nodig

autothuis.nl | H. De Keijserstraat 37 | 3583 TG | Utrecht | KvK 52087328  | T. 06 - 22606610                        KLIJNwebDESIGN

Informatie over de inhoud van deze website en aansprakelijkheidsuitsluiting

Autothuis.nl is een onderdeel van eenslimideebijv. De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van eenslimideebijv.

Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van eenslimideebijv. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De inhoud van deze site alsmede de inhoud van alle andere uitingen van eenslimideebijv op internet is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Eenslimideebijv kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Eenslimideebijv en of mijnnieuweauto.com is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden danwel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie.

De informatie op mijnnieuweauto.comautothuis.nl wordt door ons met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Eenslimideebijv behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van mijnnieuweauto.com welke geen eigendom zijn van eenslimideebijv, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website. Hoewel eenslimideebijv uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door eenslimideebijv wordt onderhouden wordt afgewezen.

 

 

Hoewel eenslimideebijv alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Eenslimideebijv en/of mijnnieuweauto.com sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Disclaimer